ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים בקצרה:

מאפיינים כלליים של ביטוח מנהלים:

 • ביטוח מנהלים הוא אחד משלושת סוגי מוצרי החיסכון הפנסיוני בישראל (לצד קופות גמל וקרנות פנסיה).
 • מטרתו היא לספק חיסכון לגיל פרישה ולכלול גם כיסויים ביטוחיים כמו ביטוח חיים וביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
 • זהו ביטוח המבוסס על חוזה אישי בין המבוטח לחברת הביטוח, בניגוד לקרן הפנסיה שהיא הסכם שיתופי.
 • הכספים מושקעים בשוק ההון ונצברים לאורך תקופת החיסכון. בעבר היו גם פוליסות מבטיחות תשואה עד 1991.

התפתחות ביטוח המנהלים לאורך השנים:

 • עד 2003 היו פוליסות "מעורב" (משלבות חיסכון וביטוח ללא שקיפות), "עדיף" (מפרידות את מרכיב החיסכון) ו"גמלא".
 • החל מ-2004 הפכו התכניות ל"מסלוליות", עם הפרדה מלאה בין מרכיבי חיסכון, ביטוח והוצאות.
 • עם השנים חלו שינויים בדמי הניהול, מקדמי הקצבה, תקופות הביטוח, גורם פוליסה ועוד.

בפרישה, ניתן לקבל את כספי ביטוח המנהלים בדרכים שונות בהתאם לסוג הפוליסה:

 • כקצבה חודשית (בפוליסות "גמלא" ופוליסות חדשות מ-2008).
 • כסכום הוני (בפוליסות "מעורב", "עדיף", ופוליסות עם נספח הון עד 2008).
 • פוליסות ישנות מבטיחות תשואה נותנות לרוב אופציה לקצבה או להון.
 • בחלק מהפוליסות ניתן גם לנייד את הכספים מהון לקצבה ולהיפך לקראת הפרישה.

לסיכום, ביטוח מנהלים מהווה אפיק חיסכון פנסיוני המתאים למגוון מבוטחים, כאשר מאפייני התוכנית, אופן צבירת הכספים ודרכי המשיכה בפרישה השתנו ממש במהלך העשורים האחרונים.

ביטוח מנהלים – כל מה שחשוב לדעת

מה זה ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא אחד ממוצרי החיסכון הפנסיוני הפופולריים בישראל. זהו מוצר המשלב בין חיסכון ארוך טווח לגיל הפרישה לבין כיסויים ביטוחיים שונים. המטרה העיקרית של ביטוח מנהלים היא לאפשר קבלת קצבה חודשית לאחר הפרישה, תוך מתן הגנה ביטוחית במקרים של אובדן כושר עבודה או פטירה חלילה.
ביטוח מנהלים מתאפיין בהיותו חוזה אישי בין המבוטח לחברת הביטוח, כאשר תנאי הפוליסה נקבעים מראש ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. זאת בניגוד לקרן פנסיה, שבה התנאים נקבעים בתקנון הקרן ועשויים להשתנות מעת לעת.
עם השנים עבר ביטוח המנהלים שינויים משמעותיים, הן מבחינת מבנה הפוליסה והכיסויים הניתנים, והן מבחינת אופן השקעת כספי החיסכון. כיום קיימות פוליסות מסלוליות, המאפשרות למבוטח להתאים את מסלול ההשקעה לצרכיו ולמאפייניו האישיים.

למי מיועד ביטוח מנהלים?

בעבר נחשב ביטוח מנהלים כמוצר פרימיום המיועד בעיקר לבכירים ומנהלים, אך כיום הוא נגיש ומתאים לכל אדם המעוניין לחסוך לפנסיה, בין אם הוא שכיר או עצמאי. הפוליסה מאפשרת גמישות רבה בהתאמה לצרכים האישיים של כל מבוטח.

עם זאת, ישנם מספר מאפיינים העשויים להפוך את ביטוח המנהלים למתאים יותר לקבוצות מסוימות:

 • בעלי הכנסה גבוהה, היכולים להפקיד סכומים גדולים יותר לחיסכון הפנסיוני.
 • אנשים בעלי עיסוק ייחודי או הכנסה לא קבועה, שעבורם כיסוי מותאם אישית לאובדן כושר עבודה הוא חשוב במיוחד.
 • מי שמעוניין בכיסוי ביטוחי מורחב יחסית למה שמציעה קרן הפנסיה.

עם השינויים בשוק הפנסיוני בשנים האחרונות, רבים שוקלים את היתרונות והחסרונות של ביטוח מנהלים אל מול קרן פנסיה. על כן חשוב לקבל ייעוץ מקצועי המותאם למצב האישי בבחירת המוצר המתאים.

איך ביטוח מנהלים עובד?

ביטוח מנהלים מבוסס על הפקדות חודשיות קבועות המופרשות הן על ידי העובד והן על ידי המעסיק. העובד יכול להפריש עד 7% מהשכר המבוטח, ואילו המעסיק רשאי להוסיף עד 7.5% נוספים כתגמולים ועד 8.33% כפיצויים. כספים אלו מופקדים לחיסכון הפנסיוני ומושקעים לאורך שנות העבודה.
במקביל, נרכשים כיסויים ביטוחיים מתוך ההפקדות השוטפות – ביטוח למקרה מוות וביטוח אובדן כושר עבודה. גובה הכיסוי והעלויות נקבעים בהתאם למאפייני המבוטח כגון גיל, מגדר ומצב בריאותי, ועל פי בחירתו.
במהלך תקופת החיסכון צוברים הכספים המופקדים תשואה, בהתאם לאפיקי ההשקעה שנבחרו בפוליסה. בעבר היו פוליסות מבטיחות תשואה, אך כיום ברוב המקרים התשואה תלויה בביצועי השוק.
בהגיע המבוטח לגיל הפרישה, מומר החיסכון שנצבר לקצבה חודשית. גובה הקצבה נקבע על פי צבירת הכספים ומקדם ההמרה הקבוע בפוליסה, ולעיתים גם בהתאם לגיל, מין ומצב משפחתי.

אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים

אחד הרכיבים החשובים בביטוח מנהלים הוא הכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה. זהו ביטוח המעניק למבוטח פיצוי חודשי במקרה שאינו מסוגל לעבוד עקב מחלה או תאונה, ובכך מספק רשת ביטחון כלכלית למבוטח ומשפחתו.
בפוליסות ביטוח מנהלים, ניתן לרוב להתאים אישית את הגדרת העיסוק המבוטח, כך שמבוטח שאיבד את יכולתו לעסוק במקצועו הספציפי (כמו מנתח) יוכר כבעל אובדן כושר עבודה גם אם הוא מסוגל לעבוד בעיסוקים אחרים. זאת בניגוד לקרן פנסיה המכסה אובדן כושר לכל עבודה סבירה.
מנגד, בביטוח מנהלים נדרש המבוטח לעבור חיתום רפואי בעת ההצטרפות לביטוח, וייתכנו החרגות או תוספות חיתום בהתאם למצבו הבריאותי. בקרן פנסיה לעומת זאת, הכיסוי ניתן לכל המצטרפים ללא הליך חיתום, אך במקרה של מחלה קודמת תהיה תקופת אכשרה.
לרוב ביטוח אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים מכסה עד 75% מהשכר המבוטח. סכום זה משולם כקצבה חודשית למבוטח למשך תקופת הזכאות על פי תנאי הפוליסה. חשוב לעיין היטב בפרטי הכיסוי ולהתאימו לצרכים האישיים.

ביטוח מנהלים במקרה מוות

נוסף על הכיסוי לאובדן כושר עבודה, ביטוח מנהלים כולל גם כיסוי ביטוחי למקרה מוות של המבוטח. מטרת רכיב זה היא להגן על המוטבים (בני המשפחה) ולספק להם פיצוי כספי שיסייע להם להתמודד עם ההוצאות והחובות במקרה של פטירת המפרנס.
בעוד בקרן פנסיה משולמת במקרה מוות קצבת שאירים חודשית, בביטוח מנהלים מדובר לרוב בתשלום חד פעמי. המבוטח יכול לבחור את גובה סכום הביטוח ואת זהות המוטבים שיקבלו אותו.
עלות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בביטוח מנהלים תלויה בגיל, מגדר ומצב בריאותי ונקבעת באופן אישי לכל מבוטח בהתאם לגובה הכיסוי שנבחר. לרוב מדובר בפרמיות גבוהות יותר בהשוואה לקרן פנסיה.
משיכת הכספים במקרה פטירה נעשית ישירות על ידי המוטבים מול חברת הביטוח, ללא קשר להליכי ירושה. הסכום המשולם פטור ממס במרבית המקרים. חשוב להקפיד לעדכן את רשימת המוטבים בפוליסה בהתאם לשינויים המשפחתיים לאורך השנים.

מה זה ביטוח חיים עם חיסכון?

ביטוח מנהלים נחשב לסוג של ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון. המשמעות היא שבמקביל לכיסויים הביטוחיים המפורטים לעיל (אובדן כושר עבודה וביטוח חיים), חלק מהפרמיות המשולמות נחסכות ומושקעות לטווח ארוך.
עם הגיע המבוטח לגיל פרישה, מרכיב החיסכון שנצבר במהלך שנות העבודה מומר לקצבה חודשית. הקצבה מחושבת על פי החיסכון שהצטבר ומקדם ההמרה הרלוונטי. בכך למעשה מבטיח הביטוח הכנסה קבועה לאורך תקופת הפנסיה.
מדובר ביתרון משמעותי לעומת פוליסות ביטוח חיים טהור שמעניקות כיסוי ביטוחי בלבד ללא צבירת חיסכון עבור העתיד. שילוב החיסכון בפוליסה מאפשר ליהנות מתמהיל כולל של ביטחון כלכלי לכל תקופת החיים.
יחד עם זאת, חשוב להבין כי רכיב החיסכון בביטוח מנהלים סובל לרוב מדמי ניהול גבוהים יחסית, ולכן יש לשקול את עלויות המוצר אל מול החלופות הקיימות בשוק. כמו כן, יש להתאים את תמהיל ההשקעות בפוליסה למאפייני הסיכון האישיים.

מתי ניתן לפדות ביטוח מנהלים?

ככלל, ביטוח מנהלים נועד לשמש ככלי חיסכון ארוך טווח עד לגיל הפרישה. עם זאת, קיימים מספר מצבים בהם ניתן לפדות את הכספים שנצברו בפוליסה טרם זמנם:

א. כספי הפיצויים – במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד, זכאי העובד למשוך את מרכיב הפיצויים שנצבר בפוליסה. חלק מהסכום עשוי להיות חייב במס בהתאם לגובה הפיצויים ולתקופת החיסכון.

ב. כספי התגמולים – ניתן לפדות כספי תגמולים פטורים ממס בהתקיים תנאים מסוימים כגון: הפסקת עבודה למשך 6 חודשים, הגעה לגיל 60 וותק של 5 שנים ומצבי חולי או נכות.

ג. משיכת כספים מעל גיל 60 – ניתן למשוך את הכספים כקצבה או כסכום חד פעמי (עד התקרה שנקבעה בחוק).

ד. היוון קצבה – לאחר הגעה לגיל הזכאות לקצבה, ניתן להוון (להמיר) חלק מהקצבה לסכום חד פעמי תוך ויתור על חלק מתשלומי הקצבה העתידיים.

חשוב לשים לב כי פדיון מוקדם של כספי החיסכון עלול לגרור קנסות משמעותיים וחבות במס. כמו כן הדבר עלול לפגוע ברציפות הביטוחית ולהקטין את הקצבה העתידית. לכן מומלץ לשקול היטב כל משיכת כספים ולהתייעץ עם מומחה.

האם ביטוח מנהלים משתלם?

השאלה האם ביטוח מנהלים הוא כדאי ומשתלם תלויה במספר גורמים ושיקולים אישיים. יש לקחת בחשבון את היתרונות והחסרונות של המוצר ולבחון אותם אל מול החלופות הקיימות.

מצד אחד, ביטוח מנהלים מציע יתרונות כמו:

 • שילוב של חיסכון פנסיוני עם כיסויים ביטוחיים חשובים במוצר אחד.
 • גמישות והתאמה אישית של מסלולי החיסכון והכיסויים לצרכים האישיים.
 • אפשרות לקבלת קצבה מובטחת לכל החיים.
 • מקנה הגנה ביטוחית במצבי אובדן כושר עבודה ופטירה.
 • שקיפות ונזילות יחסית של הכספים.

מנגד, החסרונות והשיקולים שיש לקחת בחשבון הם:

 • דמי ניהול גבוהים יחסית שעשויים לגרוע מהתשואה לאורך זמן.
 • אי ודאות לגבי גובה הקצבה העתידית וסכום החיסכון הסופי.
 • פרמיות גבוהות יחסית עבור הכיסויים הביטוחיים.
 • אובדן הטבות מס מסוימות שניתנות לחוסכים בקרן פנסיה.

בסופו של דבר, ההחלטה תלויה במכלול השיקולים וההעדפות האישיות. חשוב להתייעץ עם איש מקצוע, לערוך השוואה מקיפה בין האפשרויות ולקבל החלטה מושכלת המותאמת למצב האישי. יש לשקול את הצרכים לטווח הקצר והארוך ולאזן בין רמת הסיכון, גובה דמי הניהול, היקף הכיסויים הנדרשים ורמת הגמישות הרצויה.

האם צריך ביטוח מנהלים?

לא קיימת תשובה אחת נכונה לשאלה האם צריך או חייבים לרכוש ביטוח מנהלים. מדובר בהחלטה תלוית נסיבות אישיות וצרכים פרטניים של כל אדם.

יחד עם זאת, ניתן לומר שביטוח מנהלים יכול להוות כלי חיסכון פנסיוני משלים או עיקרי עבור קהלים שונים:

 • שכירים המעוניינים בחבילת פנסיה מקיפה הכוללת ביטוחים וקצבה.
 • עובדים בעלי שכר גבוה היכולים להפקיד סכומים גדולים לחיסכון.
 • בעלי מקצועות ייחודיים הזקוקים לרובד ביטוחי נוסף שיותאם לאופי העיסוק שלהם.
 • עצמאים הרוצים לשלב בין חיסכון פנסיוני לביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים.

בכל מקרה, צריך לבחון אלו אפיקי חיסכון פנסיוני קיימים כבר (למשל קרן פנסיה), ולהעריך האם נחוץ מוצר משלים או אלטרנטיבי בדמות ביטוח המנהלים. ייתכן שילוב של מספר מוצרים במקביל לפי הצורך.

ההמלצה הכללית היא לייעוץ פנסיוני מקצועי שיתחשב במכלול הפרמטרים ויציע פתרון מתאים, תוך איזון בין צורכי החיסכון, ההגנה הביטוחית, עלויות דמי הניהול והמיסוי. ללא ספק מדובר באחת ההחלטות הפיננסיות החשובות והמשמעותיות, שראוי לתת עליה את הדעת באופן מעמיק.

מה עדיף, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

השאלה האם עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיה נפוצה מאוד בקרב רבים השוקלים את דרכם בחיסכון הפנסיוני. האמת היא שלכל אחת מהאפשרויות יש יתרונות וחסרונות משלה, וההכרעה תלויה בנסיבות האישיות ובסדרי העדיפויות של כל אדם.

ביטוח מנהלים בדרך כלל מאופיין ב:

 • פוליסה אישית המעניקה שליטה ובחירה בכיסויים ובתנאים.
 • כיסויים ביטוחיים מורחבים ומותאמים אישית לעיסוק ולמצב.
 • גמישות במסלולי ההשקעה וניהול ההון.
 • מודל דמי ניהול משתנה התלוי בביצועי ההשקעות.

לעומת זאת, קרן פנסיה מציעה:

 • מודל של ביטוח הדדי והפרשות מוגדרות.
 • עלויות ביטוח נמוכות יותר בזכות פרמטרים אחידים כמו גיל ומגדר.
 • שיעור קצבה צפוי וודאי יחסית בזכות נוסחת קצבה קבועה.
 • דמי ניהול נמוכים ותשואה מוגנת בחלקה באג"ח מיועדות.

בסופו של דבר, השיקולים צריכים להתבסס על מכלול הפרמטרים האישיים כמו הכנסה, גיל, מצב בריאותי, מקצוע ואורח חיים. זוגות צעירים בתחילת דרכם, למשל, ידרשו מענה שונה מזוג מבוגר עם ילדים בוגרים. גם אופק החיסכון ושנות העבודה הצפויות ישפיעו על ההעדפות.
לעיתים דווקא שילוב בין המוצרים עשוי להוות פתרון אופטימלי המאזן בין הצרכים. חשוב להכיר את ההבדלים העיקריים בין שתי החלופות, להתייעץ עם מומחים ולגבש החלטה מותאמת אישית, תוך הבנת המחירים והתמורות של כל אפיק.

ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח

אחד המושגים החשובים והמשמעותיים ביותר בהקשר של ביטוח מנהלים הוא "מקדם ההמרה המובטח". מדובר בפרמטר המשפיע באופן ישיר על גובה הקצבה שמקבל המבוטח בעת הפרישה, וקיבל משנה תוקף לאור השינויים שחלו בשוק הפנסיוני בשנים האחרונות.
מהו בעצם אותו מקדם מובטח? המקדם הוא מספר המבטא את סכום הקצבה שמבוטח יקבל עבור כל ₪100,000 שצבר בתכנית הביטוח. ככל שהמקדם גבוה יותר, כך תהיה הקצבה החודשית גבוהה יותר ביחס ליתרה הצבורה.
מה שהופך את המקדם ל"מובטח" הוא שהוא נקבע כבר במועד ההצטרפות לפוליסה ואינו ניתן לשינוי עד לגיל הפרישה. כלומר, מרגע שהמבוטח התחיל את החיסכון, הוא יכול לדעת בדיוק מה צפוי לו בהמשך, ללא תלות במשתנים חיצוניים כמו תוחלת חיים.
עד שנת 2013, מרבית ביטוחי המנהלים שנמכרו כללו מקדם מובטח. השיעור הממוצע נע בסביבות ₪240 לכל ₪100,000 צבורים, אך ישנן פוליסות שהונפקו עוד קודם לכן עם מקדמים אטרקטיביים יותר, של מעל ₪300 לכל ₪100,000.

2013 נכנס לתוקפו חוזר האוצר שביטל את האפשרות לשווק ביטוחים עם מקדם מובטח. הרציונל היה מניעת הפסדים אקטואריים לחברות אולם בינואר
הביטוח ושמירה על יציבות השוק, שכן עליית תוחלת החיים בשילוב המקדמים הגבוהים עלולים היו ליצר גירעונות משמעותיים.
מה המשמעות מבחינת המבוטחים? מי שרכש ביטוח מנהלים אטרקטיבי עם מקדם מובטח גבוה לפני 2013, נהנה מיתרון מובנה לטווח הארוך. למעשה, ככל שיחיה יותר שנים לאחר הפרישה, הוא ירוויח מכך שהמקדם לא ישתנה לרעתו ויבטיח לו קצבה גבוהה יחסית. לעומת זאת, כל מי שמצטרף לביטוח מנהלים כיום, לא ייהנה מההבטחה של המקדם הקבוע והידוע מראש. הקצבה העתידית שלו תיגזר ממקדם שייקבע רק בסמוך לפרישה, על בסיס פרמטרים דמוגרפיים ואקטואריים שאינם ידועים מראש. ואכן חלק גדול מאלו שהספיקו להצטרף לביטוחים הישנים עם המקדמים הגבוהים, מעדיפים להמשיך ולשמר את הפוליסות האלו, אפילו במחיר דמי ניהול גבוהים יותר. כל עוד היתרון בהבטחת הקצבה העתידית גבוה מעלות דמי הניהול, זו שמירה משתלמת.
אי לכך, בטרם נעשה שינוי במוצרי החיסכון הפנסיוניים, חשוב מאוד לבדוק מהו המקדם הכלול בפוליסות הביטוח הישנות שברשותנו, ולשקלל את משמעותו בטווח הארוך. רק לאחר ניתוח מקצועי ומעמיק, נוכל להחליט האם כדאי להמיר מוצרים כאלו.
בעולם של ריבית נמוכה ותנודתיות בתשואות, ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח נחשב לנכס פיננסי בעל ערך. על אף שמדובר בפוליסות ישנות יותר המלוות בדמי ניהול גבוהים, קיים בהן רכיב חשוב של ודאות ויציבות לטווח הארוך. מי שמחזיק בתכניות כאלו, חשוב שישמור עליהן כמו על בבת עינו.

ביטוח מנהלים לעצמאים

ביטוח מנהלים אינו מוגבל רק לשכירים במשק, ומהווה אפיק חיסכון פנסיוני רלוונטי ואטרקטיבי גם עבור ציבור העצמאיים. פוליסה כזו יכולה להציע לבעלי העסקים שילוב נכון בין צבירת כספים לגיל פרישה לבין הגנות ביטוחיות משמעותיות לאורך הדרך.

מבחינה מעשית קיימים מספר הבדלים עיקריים בין ביטוח מנהלים לשכירים לעומת עצמאיים:

 • מקור ההפקדות: בעוד שבפוליסה של שכירים קיימות הפרשות של המעסיק והעובד גם יחד, אצל עצמאיים מדובר בהפקדות של העצמאי בלבד מתוך הכנסתו, עד לתקרה המוגדרת בחוק.
 • הטבות המס: לשכירים מוענקות הטבות מס משמעותיות יותר, כמו פטור ממס על הפקדות המעסיק והחזר מס על חלק מהפקדות העובד. עצמאים נהנים מהטבות מופחתות יותר, אך עדיין יכולים לנכות חלק מההפקדות מהמס.
 • כיסויים ביטוחיים: לרוב העצמאים יידרשו להוכיח הכנסה מוכחת ויציבה יותר על מנת לרכוש כיסויים ביטוחיים מורחבים במסגרת ביטוח המנהלים. הנושא רלוונטי במיוחד בהקשר של ביטוח אובדן כושר עבודה.
 • העדר מרכיב פיצויים: בשונה משכירים, בפוליסות של עצמאים אין את מרכיב פיצויי הפיטורים הממומן ע"י המעסיק ומהווה רכיב חיסכון נוסף בעת פרישה או סיום עבודה.

למרות השוני המסוים, הבסיס נשאר זהה: פוליסת ביטוח מנהלים מעניקה לעצמאים מסגרת לחיסכון פנסיוני ארוך טווח תוך כדי הגנה ביטוחית על כושר העבודה והמשך הפעילות השוטפת. בתור כלי משלים לחיסכון בקרן פנסיה או קופת גמל, תוכנית כזו יכולה לתרום משמעותית לביטחון הפיננסי העתידי.
בזמן בחירת הפוליסה, כדאי לבעל עסק לבחור בקפידה את הכיסויים הרלוונטיים עבורו, תוך התאמה אישית להיקף הפעילות, לאופי המקצוע ולמשפחתו. למשל, הגדרת הכיסוי הביטוחי לכושר עבודה כ"עיסוק ספציפי" עשויה להיות משמעותית במיוחד עבור בעלי מקצועות מיוחדים או חופשיים כגון רופאים, עורכי דין, אומנים וכד'.
כמו כן, מומלץ להשוות בין חברות הביטוח השונות ולבדוק את דמי הניהול הנגבים ואת מסלולי ההשקעה המוצעים, על מנת למקסם את פוטנציאל התשואה העתידי תוך שמירה על רמת סיכון מתאימה.
ההמלצה לכל עצמאי היא לבצע תכנון פנסיוני מקיף המשלב בין האפיקים הקיימים – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל וחיסכון פרטי. רק ראייה רחבה הלוקחת בחשבון את כלל השיקולים הרלוונטיים עבור כל מקרה, תוכל להוביל אל התוצאות האופטימליות לאורך זמן. במידה ואין את הכלים לבצע זאת באופן עצמאי, כדאי מאוד להיעזר ביועץ מוסמך ומקצועי.

האם יש ביטוח מנהלים קולקטיבי?

כאשר אנו מדברים על ביטוח מנהלים, בדרך כלל הכוונה היא לפוליסות פרטניות המונפקות עבור כל עובד בנפרד. אולם חשוב לדעת שקיימת גם אפשרות לביטוח מנהלים קולקטיבי, שנרכש ע"י מעסיק עבור קבוצת עובדים שלמה בארגון.

ביטוח קולקטיבי כזה יכול להציע מספר יתרונות משמעותיים לכל הצדדים:

 • דמי ניהול מוזלים: בזכות "כוח המיקוח" של העסקת מספר רב של מבוטחים, מעסיק יכול להשיג בפוליסה הקולקטיבית דמי ניהול אטרקטיביים יותר בהשוואה לפוליסה הפרטנית, מה שמשפיע על סכום החיסכון בסיום התקופה.
 • כניסה אוטומטית וללא חיתום רפואי: במקרים רבים, ביטוח קולקטיבי מאפשר לצרף עובדים באופן גורף ללא בדיקות רפואיות פרטניות. זה בעל משמעות רבה עבור עובדים עם מצב בריאותי מורכב, שעשויים היו להידחות בפוליסות סטנדרטיות.
 • פרמיה מוזלת: העלות הביטוחית במסגרת קולקטיבית נוטה להיות נמוכה יותר, שוב בזכות פיזור הסיכון על פני מספר גדול יותר של מבוטחים בגילאים שונים.
 • נוחות לעובדים: העובדים נהנים ממסגרת מסודרת שמנוהלת עבורם ללא צורך במעורבות אקטיבית מצידם. לרוב יש גם מענה של סוכן ביטוח ייעודי המטפל בפוליסה הקולקטיבית.

עם זאת, ישנם גם חסרונות אפשריים:

 • העדר התאמה אישית: בשונה מפוליסה פרטנית המותאמת למאפייניו הייחודיים של העובד, פוליסה קולקטיבית היא אחידה וזהה לכלל חברי הקבוצה.
 • טווח כיסויים מצומצם יותר: מפאת ההגדרות הרחבות יותר ליציאה לנכות, היקף הכיסוי הביטוחי ותקופת הכיסוי עשויים להיות מוגבלים יותר לעומת פוליסה פרטנית.
 • שיעורי הפקדה קבועים: ההפקדות לביטוח קולקטיבי נקבעות בדרך כלל באופן קבוע ע"י המעסיק, ללא הרבה יכולת שליטה של העובד על כך.

בטרם מצטרפים כעובדים לביטוח מנהלים קולקטיבי, חשוב להשוות את תנאי הפוליסה המוצעת עם חלופות פרטיות קיימות כדי לבחון את הכדאיות.

 

סיכום

ביטוח מנהלים מהווה אחד ממסלולי החיסכון הפנסיוני המרכזיים בישראל ומציע שילוב ייחודי בין צבירת הון לטווח ארוך לבין הגנות ביטוחיות חיוניות. הוא יכול להתאים כפתרון ראשי או משלים עבור שכירים, עצמאים ובעלי הכנסות גבוהות.
לאורך השנים עבר המוצר התפתחויות ושינויים רבים כדי להתאים עצמו לצרכים המשתנים של הציבור. כיום ניתן למצוא מגוון פוליסות המציעות בחירה במסלולי השקעה, התאמה אישית של הכיסויים הביטוחיים וגמישות בקבלת הכספים בפרישה.
בבואנו לבחור את המסלול המועדף, חשוב להבין את המאפיינים הבסיסיים של ביטוח מנהלים, כמו מודל דמי הניהול, אופן חישוב הקצבה, מנגנוני קנסות והטבות המס. כדאי לנתח אותם אל מול פתרונות אחרים כמו קרן פנסיה ולגבש תמונה מקיפה.
בכל מקרה, ההמלצה היא לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מותאם אישית, שיתחשב במכלול הצרכים, היעדים והאילוצים האישיים. בסופו של דבר מדובר באחת ההחלטות הפיננסיות החשובות ביותר עבור עתידנו הכלכלי, ועל כן ראוי להקדיש לה את מירב תשומת הלב והמחשבה.

נושאתיאוריתרונותחסרונות
מהו ביטוח מנהליםשילוב בין חיסכון פנסיוני לטווח ארוך לבין כיסויים ביטוחיים. חוזה אישי עם חברת הביטוח.גמישות, התאמה אישית, קצבה מובטחת, הגנה ביטוחית.דמי ניהול גבוהים, אי ודאות לגבי גובה הקצבה, פרמיות גבוהות.
למי מתאים ביטוח מנהליםבעבר לבכירים, כיום מתאים לשכירים ועצמאים, במיוחד לבעלי הכנסה גבוהה ולמקצועות ייחודיים.התאמה לצרכים האישיים, כיסוי ביטוחי מורחב.פחות מתאים למי שמעדיף עלויות נמוכות וודאות.
איך ביטוח מנהלים עובדהפקדות חודשיות של העובד והמעסיק, רכישת כיסויים ביטוחיים, צבירת תשואה לאורך זמן והמרה לקצבה בפרישה.תשלומים גמישים, בחירה של הכיסויים הביטוחיים, אפשרות לבחירת מסלולי השקעה.תלות בתנאי השוק לגבי התשואה, מגבלות על משיכת הכספים.
מקדם המרה מובטחמקדם קבוע הנקבע בתחילת הפוליסה ומגדיר את סכום הקצבה העתידית ביחס ליתרה הצבורה. קיים רק בפוליסות שנפתחו לפני 2013.הבטחת גובה הקצבה ללא קשר לתוחלת החיים בפועל, יתרון משמעותי לאורך זמן.פוליסות ישנות עם מקדם גבוה מלוות לרוב בדמי ניהול גבוהים יותר.
ביטוח מנהלים לעצמאיםביטוח פנסיוני לבעלי עסקים, מאפשר חיסכון לפרישה לצד הגנות ביטוחיות חשובות.גמישות בבחירת הכיסויים, שמירה על רציפות הכנסה והעסק.ללא הפרשות מעסיק, הטבות מס פחותות, ללא מרכיב פיצויים.
ביטוח מנהלים קולקטיביביטוח הנרכש ע"י מעסיק עבור קבוצת עובדים שלמה במקום פוליסות פרטניות.דמי ניהול ופרמיות מוזלים, הצטרפות ללא חיתום רפואי, נוחות לעובדים.פחות יכולת להתאמה אישית, כיסויים מצומצמים יותר, שיעורי הפקדה קבועים.

Table of Contents

 • האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או השקעות בידי בעל רישיון.המאמר מובא כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים האישיים של כל אדם, אין באמור משום ייעוץ לביצוע או אי ביצוע פעולה כלשהי. אין לראות באמור תחליף לייעוץ אישי. כל המסתמך על מידע זה עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד.
Scroll to Top

השוואת ביטוח חיים 👇