ביטוח מנהלים – ביטוח "גימלא" עם 4 מסלולי קצבה

ביטוח מנהלים ביטוח גימלא עם 4 מסלולי קצבה

ביטוח מנהלים וביטוחי גמל הם אמצעי חיסכון פנסיוני חשוב ביותר עבור שכירים ועצמאים בישראל. לאורך השנים עבר תחום זה שינויים ורפורמות רבות, כאשר המטרה המרכזית הייתה לשפר את מצבם של החוסכים ולהבטיח להם ביטחון כלכלי בתקופת הפרישה.
הרפורמה המשמעותית ביותר בתחום זה הייתה "תיקון 3" בשנת 2008, אשר שינה באופן מהותי את מבנה ביטוחי המנהלים והגמל והתאים אותם למציאות של תוחלת חיים ארוכה יותר ושוק תעסוקה דינאמי. התיקון הטמיע את ברירת המחדל של משיכת החיסכון הפנסיוני כקצבה חודשית, לצד אפשרות למשיכה הונית בכפוף לתנאים מסוימים. רפורמות נוספות כללו את הסדר פנסיית חובה בשנת 2008, המאפשר לכל עובד להצטרף לביטוח פנסיוני ולחסוך לתקופת הפרישה, וכן רפורמת הניוד משנת 2009 המאפשרת לחוסכים לנייד את כספם בין הגופים המוסדיים השונים בקלות יחסית.
במאמר זה נסקור את סוגי הפוליסות השונים של ביטוח מנהלים וגמל, ונתמקד בפוליסת "גמלא" המציעה 4 מסלולי קצבה שונים. נבחן את היתרונות והחסרונות של כל סוג פוליסה ונדגיש את ההיבטים החשובים לקראת גיל פרישה, כדי לסייע לחוסכים לקבל את ההחלטות הנכונות ולהבטיח לעצמם פרישה בטוחה ומספקת יותר.

פוליסות פרט

פוליסות הפרט הן פוליסות חיסכון טהור שאינן כפופות לתקנות קופות גמל. הן כוללות מגוון רחב של אפשרויות חיסכון, כגון פוליסות הוניות, קצבתיות ופיננסיות.
הפוליסות ההוניות, כדוגמת ביטוח מנהלים מסוג "מעורב", מאפשרות משיכה הונית של הכספים בתום תקופת החיסכון. משיכה זו תחויב במס רווח הון, בהתאם לתקופת ההחזקה של הכספים בפוליסה. לעומתן, הפוליסות הקצבתיות, כמו "גמלא" או "עדיף", מעניקות למבוטח קצבה חודשית החל מגיל פרישה. קצבה זו ממוסה כקצבת פרט, כלומר בשיעור מס מופחת המתחשב במקדם הקצבה ובגיל המבוטח.
ישנן גם פוליסות פיננסיות טהורות, המתאפיינות בהשקעת כספי החוסכים בשוק ההון ללא מרכיבי ביטוח. בפרישה ניתן לפדות את הכספים בפוליסות אלו ולשלם מס רווח הון, או לחילופין לרכוש מהם אנונה (קצבה).
בעת בחירת פוליסת פרט חשוב להתחשב באופק החיסכון, ביעדי החיסכון, ברמת הסיכון הרצויה ובשיקולי המיסוי. יועץ פנסיוני יכול לסייע רבות בהתאמת הפוליסה המיטבית לצרכי הלקוח.

פוליסות מנהלים

ביטוחי מנהלים הם סוג נפוץ של חיסכון פנסיוני בקרב שכירים. הם כוללים מגוון פוליסות כמו "מעורב", "גמלא" ו"עדיף", הנבדלות זו מזו במאפיינים ובמסלולי הקצבה והמשיכה שהן מציעות.
בפוליסות "מעורב" ישנה בדרך כלל הפרדה בין מרכיב החיסכון ההוני למרכיב הקצבתי, ובפרישה נדרש לבחור באחת משתי האפשרויות (או לפצל את הכספים בין שניהם). בפוליסות "גמלא" ההפקדות נחלקות בין 4 מסלולים עיקריים הנבדלים זה מזה באחוז החיסכון מתוך ההפקדה ובהיקף הכיסוי הביטוחי. גם בפוליסות "עדיף" קיימת הפרדה בין ההון לקצבה.
אחד ההיבטים החשובים בפוליסות מנהלים הוא יכולת ה"ניוד" של הכספים. בעת פרישה ניתן לנייד את צבירת התגמולים וחלק מהפיצויים לקופת גמל להשקעה, תוך דחיית תשלום המס על הרווחים. חשוב לבדוק לעומק את שיקולי המס לפני ביצוע מהלך כזה.
בבחירת פוליסת מנהלים יש לשים דגש על גובה דמי הניהול, מסלולי ההשקעה, היקף הכיסויים הביטוחיים והתאמת המסלול הקצבתי לצרכים של העמית. בעת פרישה מומלץ לקבל ליווי של יועץ מקצועי כדי למקסם את הפנסיה העתידית תוך התחשבות במכלול השיקולים הרלוונטיים.

פוליסות תגמולים לעצמאים

פוליסות תגמולים לעצמאים הן אמצעי חיסכון חשוב עבור ציבור העצמאים והפרילנסרים. באופן כללי, מבנה הפוליסות דומה לזה של פוליסות מנהלים לשכירים (מעורב, גמלא, עדיף ועוד) אך ללא מרכיב הפיצויים.
אחד ההבדלים העיקריים בין פוליסות התגמולים לפרט לבין פוליסות המנהלים הוא אופן חישוב הטבות המס. בעוד שבפוליסות מנהלים מרכיב ההפקדות של המעסיק מוכר במלואו כהוצאה, בפוליסות לעצמאים רק חלק מההפקדות מוכר כהוצאה לצורכי מס מדי שנה. נכון להיום, עצמאי יכול לנכות לצרכי מס עד 16% מהכנסתו הקובעת לפוליסת תגמולים (עד לתקרה מסוימת), ועוד 5% נוספים לרכישת כיסויים ביטוחיים כמו אובדן כושר עבודה או ביטוח שארים. בדומה לפוליסות מנהלים, גם כאן חשוב להתאים את סוג הפוליסה ומסלולי ההשקעה לצרכים ולטעמי הסיכון של החוסך. במקרים רבים, פוליסה קצבתית שתבטיח תזרים הכנסה יציב לאחר הפרישה עשויה להתאים יותר לעצמאים מפוליסה הונית.
אחד האתגרים של עצמאים הוא לשמור על הפקדות עקביות ורציפות לאורך שנים, במיוחד בתקופות שפל כלכלי. ככל שההפקדות תהיינה סדירות יותר, וככל שיתחילו בגיל צעיר יותר – צפויה הקצבה להיות גבוהה יותר בבוא העת.

פוליסות בעלי שליטה

בעלי שליטה בחברות פרטיות יכולים לחסוך במסגרת פוליסות ביטוח מנהלים פרטיות, בדומה לעובדים שכירים רגילים. סוגי הפוליסות כוללים את כל המוצרים הרגילים כמו "מעורב", "גמלא", "עדיף" ופוליסות מסלוליות. לצד זאת, בעלי שליטה זכאים גם לפוליסה ייחודית הקרויה "מענק פטירה", אשר נועדה להבטיח את תשלום פיצויי הפיטורין במקרה של מוות או סיום עבודה. הפקדות החברה לפוליסת מענק פטירה מהוות הוצאה מוכרת חלקית בלבד.
לאורך השנים חלו שינויים בכללים לגבי אופן חלוקת הפרמיות וההפקדות בין בעלי השליטה לחברות. החל משנת 2012, חברה רשאית להפקיד עבור בעלי שליטה 7.5% לתגמולים ועוד 8.33% לפיצויים מתוך השכר הקובע. אם קיים פער בין סכום הפיצויים המגיע לבין סך ההפקדות לאורך השנים (פער "חוב וותק"), ניתן להשלימו באופן חד פעמי או בפריסה על פני שנים אחדות.
בחירת מסלול החיסכון המיטבי לבעלי שליטה תלויה בגורמים רבים, לרבות האופק הזמן עד לפרישה, רמת ההכנסה, צרכי המשפחה והסובלנות לסיכון. כדאי להיעזר בייעוץ של בעל מקצוע כדי לקבל את ההחלטות הנכונות שמתחשבות במכלול המשתנים.

פוליסות תגמול בכירים

פוליסות אלו הן למעשה פוליסות פרט שנועדו לתת מענה לבעיית הפרשת הפיצויים לבעלי שליטה. בניגוד לפוליסות מנהלים רגילות, כאן הפוליסה נשארת בבעלות החברה והיא מהווה מעין "נכס" במאזנה.
ההפקדות השוטפות לפוליסה נרשמות על ידי החברה כהוצאה מוכרת, בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה. בעת פרישה או עזיבה, החברה מושכת את כספי הפוליסה ומשלמת אותם לעובד (בעל השליטה) כפיצויי פיטורין.
פוליסות תגמול בכירים יכולות להיות פתרון נוח להפרשת פיצויים לבעלי שליטה, במיוחד במקרה שההפקדות לקופות האישיות שלהם הגיעו לתקרת ההפקדה השנתית. עם זאת, למסלול זה קיימים גם חסרונות. ראשית, בדרך כלל מדובר בפוליסה נטולת מרכיב חיסכון משמעותי או כיסויים ביטוחיים. שנית, העובדה שבעל השליטה אינו הבעלים הרשום של הפוליסה מקשה עליו לבצע שינויים במהלך תקופת העבודה.
מכל מקום, פוליסת תגמול לבכירים היא עדיין כלי חיסכון חשוב ורלוונטי בעבור חלק מבעלי השליטה, ויש לבחון את יתרונותיה אל מול חלופות אחרות תוך התחשבות בנתונים האישיים והעסקיים הספציפיים.
תחום ביטוחי המנהלים והגמל מציע מגוון פוליסות חיסכון שיכולות להתאים למצבים ולצרכים השונים של ציבור השכירים והעצמאים בישראל. בין האפשרויות הבולטות ניתן למצוא פוליסות הוניות וקצבתיות, פוליסות לשכירים ולעצמאים.

ביטוח "גמלא" – 4 מסלולי קצבה לבחירה

ביטוח "גמלא" הוא סוג של פוליסת ביטוח מנהלים המאפשרת לחוסך לבחור בין 4 מסלולי קצבה שונים, בהתאם להעדפותיו האישיות ולצרכיו הפנסיוניים. כל אחד מהמסלולים מציע תמהיל ייחודי של חיסכון וכיסויים ביטוחיים, ומתאים למצבים חיים שונים.
מסלול "גמלא א'" הוא המסלול הבסיסי, שבו מופקד סכום חודשי קבוע לאורך כל תקופת הפוליסה. במסלול זה כל הפרמיות מופנות לטובת צבירת החיסכון הפנסיוני, ללא מרכיבים ביטוחיים נוספים. בהגיע לגיל פרישה, החוסך יקבל קצבה חודשית על סמך הסכום שנצבר, לכל ימי חייו. במקרה של פטירה לפני גיל הפרישה, ישולם סכום החיסכון שהצטבר עד לאותו מועד ליורשים או למוטבים.
מסלול "גמלא ב'" דומה במהותו למסלול הבסיסי של "גמלא א'", אך בנוסף הוא כולל כיסוי ביטוחי למקרה מוות. בהתאם לבחירת המבוטח בתחילת הדרך, במקרה של פטירה תשולם קצבה בגובה 50, 75 או 100 תשלומי גמלא חודשיים. כך, המסלול נותן מענה טוב יותר לצורך להבטיח את רווחת בני המשפחה, אך בתמורה מקטין את החיסכון הצבור ואת הקצבה העתידית.
מסלול "גמלא ג'" נותן מענה לחוסכים המעוניינים לבצע הפקדה חד פעמית משמעותית. הסכום שהופקד ישמש לתשלום קצבה חודשית החל מגיל פרישה, ללא מרכיב ביטוחי. מסלול זה יכול להתאים למי שקיבלו סכום כסף גדול (מענק פרישה, ירושה וכו') ומעוניינים להמירו לתזרים הכנסה קבוע ויציב לאורך השנים הבאות.
לעומתו, מסלול "גמלא ד'" מיועד לחוסכים שהגיעו כבר לגיל פרישה וברצונם להתחיל לקבל קצבה מיידית מהסכום החד פעמי שהם מפקידים. בדומה ל"גמלא ג'", גם כאן מדובר בתשלום קצבה כל עוד המבוטח בחיים, ללא כיסויים ביטוחיים נלווים.
כדי לבחור את המסלול המתאים מבין ארבעת חלופות "גמלא", על החוסכים להביא בחשבון את גילם, מצבם המשפחתי והכלכלי ואת יכולתם להפקיד כספים באופן שוטף לאורך זמן. יועץ פנסיוני יכול לסייע רבות בהתאמת המסלול הנכון לכל אדם בהתאם לפרופיל האישי שלו.

היתרונות והחסרונות של מסלולי "גמלא"

אחד היתרונות הבולטים של פוליסות "גמלא" הוא הגמישות שהן מציעות למבוטחים, הן מבחינת סוגי ההפקדות (חודשיות או חד פעמיות) והן מבחינת אפיקי החיסכון (עם או בלי כיסוי ביטוחי למקרה מוות). כל מבוטח יכול לבחור את הפוליסה המתאימה ביותר למצבו, בהתאם לצרכים וליכולות הספציפיות שלו.
יתרון נוסף הוא ההבטחה לקבלת קצבה לכל החיים, המעניקה ביטחון כלכלי ויציבות בגיל הפרישה. בפוליסות מסוג "גמלא", הקצבה מחושבת על בסיס מקדם המרה אקטוארי קבוע מראש, ובאחריות חברת הביטוח לעמוד בהתחייבות זו. מנגד, חשוב להכיר גם את החסרונות והמגבלות של מסלולים אלה. ראשית, אין אפשרות לבצע משיכות כספים במהלך תקופת החיסכון למעט במקרים חריגים (אבטלה, מחלה קשה וכדומה). שנית, במקרה של פטירה מוקדמת הכספים לא בהכרח יועברו במלואם לשאירים. שלישית, גובה דמי הניהול בפוליסות מסוג זה עשוי להיות גבוה יחסית לחלק מהחלופות האחרות בשוק.
יתרון או חיסרון נוסף, בהתאם לנקודת המבט, הוא העובדה שמסלולי הגמלא אינם מאפשרים מעורבות של המבוטח בבחירת אפיקי ההשקעה של כספי החיסכון. בעוד שבקרנות פנסיה ובקופות גמל ניתן במקרים רבים לבחור בין מסלולי השקעה שונים, בביטוחי המנהלים ההשקעות נקבעות בדרך כלל על ידי מנהלי ההשקעות של חברת הביטוח.

היבטי מיסוי וניוד של כספי "גמלא"

כמו במרבית המוצרים הפנסיוניים, גם בפוליסות מסוג "גמלא" זכאים החוסכים להטבות מס בגין ההפקדות השוטפות. כיום, שיעור ההפקדה המוכר לצרכי מס עומד על 16% מההכנסה החודשית של העמית, עד לתקרה שנקבעה בחוק. בנוסף, מתאפשר ניוד של כספי החיסכון בין יצרנים ומוצרים פנסיוניים שונים, בכפוף לתנאים מסוימים. למשל, ניתן להעביר את הכספים שנצברו בפוליסת "גמלא" לקרן פנסיה או לקופת גמל, מבלי לאבד את הטבות המס שניתנו עד לאותו שלב. יחד עם זאת, ישנו הבדל מהותי בין תקופת החיסכון לבין תקופת הקבלה של הקצבה. בעוד שבשלב הצבירה ההטבות זהות בכל המוצרים (16% מההכנסה, פטור ממס רווחי הון וכו'), בשלב הקבלה יש הבדלים ניכרים בין קצבה שמשולמת מקופת גמל או מקרן פנסיה לבין קצבה שמשולמת מפוליסת ביטוח חיים כדוגמת "גמלא".
השוני נובע מנוסחאות שונות לחישוב הפטור ממס על הקצבה. בעוד שבקופות הגמל והפנסיה מוענק פטור של 35% על מרבית הקצבה החודשית, בפוליסות הביטוח הפטור נקבע בהתאם למספר פרמטרים כגון גובה מענק הפיצויים וסכום ההון ששולם. לכן, בפרישה חשוב לבצע בדיקה כוללת של המשמעויות המיסוייות של משיכת קצבה מכל אחד מסוגי המכשירים. גם אם כיום חוסכים במסלול "גמלא", ייתכן שבעתיד ירצו לבצע ניוד לקרן פנסיה או לקופת גמל מסיבות שונות – דמי ניהול נמוכים יותר, מסלולי השקעה מגוונים, היבטי מיסוי עדיפים וכו'. לכן, תמיד מומלץ "לשמור על קלפים פתוחים" ולהימנע מקבלת החלטות בלתי הפיכות, במיוחד בשלבים מוקדמים של החיסכון.

סיכום – איך בוחרים את מסלול ה"גמלא" המתאים?

בחירת המסלול האידיאלי מבין ארבעת המסלולים של פוליסת "גמלא" תלויה במשתנים רבים ושונים, חלקם אישיים וחלקם קשורים למאפייני שוק החיסכון הפנסיוני בישראל. על כל חוסך לשקול בכובד ראש את צרכיו ואת יכולותיו לפני קבלת החלטה, ולהתייעץ עם בעל מקצוע בתחום.
ברמה העקרונית, פוליסת "גמלא א'" תתאים למי שמעוניין להפקיד סכומים קבועים לאורך זמן ולהגיע לגיל פרישה עם סכום צבור משמעותי שיומר לקצבה. "גמלא ב'" יכולה להתאים לחוסכים עם משפחה, שחשוב להם להבטיח תשלום קצבה גם במקרה של פטירתם ח"ו. פוליסות "גמלא ג'" ו"ד'" מתאימות למצבים ספציפיים של הפקדה חד פעמית והמרתה לקצבה במועד עתידי או מיידי. עם זאת, אל לנו לשכוח שתחום החיסכון הפנסיוני נמצא בתנועה מתמדת, ומה שנכון או אופטימלי כיום לא בהכרח יישאר כזה בעתיד. אנו חיים בתקופה של תוחלת חיים ארוכה, תנודתיות בשווקים הפיננסיים וחקיקה משתנה. לכן, תהליך קבלת ההחלטות צריך להיות מושכל, מעמיק וארוך טווח ככל האפשר.
במקרה של ספק, וגם אם נדמה שהחלטה מסוימת מתאימה לנו כעת, תמיד עדיף להתייעץ עם יועץ פנסיוני מוסמך שמכיר לעומק את שוק הפנסיה על כל גווניו. ייעוץ אובייקטיבי ומותאם אישית הוא המפתח לקבלת החלטות נכונות ולהבטחת עתיד כלכלי בטוח ושקט.

Table of Contents

  • האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או השקעות בידי בעל רישיון.המאמר מובא כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים האישיים של כל אדם, אין באמור משום ייעוץ לביצוע או אי ביצוע פעולה כלשהי. אין לראות באמור תחליף לייעוץ אישי. כל המסתמך על מידע זה עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד.
Scroll to Top

השוואת ביטוח חיים 👇