ביטוח חיים ריסק למועד פירעון קבוע

ביטוח חיים ריסק למועד פירעון קבוע

ביטוח חיים ריסק למועד פירעון קבוע

ביטוח חיים הוא נושא חשוב שרבים מאיתנו מתלבטים לגביו. אחת האפשרויות הקיימות בשוק היא ביטוח חיים מסוג ריסק למועד פירעון קבוע. ביטוח זה שונה מביטוחי ריסק אחרים בכך שהוא משלם את סכום הביטוח רק בתום תקופת הביטוח שנקבעה מראש, ולא מיד עם פטירתו של המבוטח. עם זאת, תנאי הכרחי לקבלת תגמולי הביטוח הוא שהמבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח.
מטרתו העיקרית של ביטוח מסוג זה היא לספק הגנה כלכלית למוטבים שייקבעו בפוליסה, כך שיוכלו להמשיך ולקיים את אורח החיים לו הורגלו גם לאחר מות המפרנס. הביטוח מעניק שקט נפשי ובטחון פיננסי למשפחת המבוטח, בידיעה שיהיו מסודרים כלכלית גם אם יקרה אסון חלילה.

מה מאפיין ביטוח ריסק למועד פירעון קבוע?

ביטוח ריסק למועד פירעון קבוע מתאפיין בכך שהפרמיה משולמת לאורך כל התקופה, אבל סכום הביטוח עצמו ישולם רק בסוף התקופה שנקבעה מראש – כל עוד המבוטח נפטר לפני כן. זהו ההבדל המרכזי אל מול פוליסות ריסק אחרות בהן הסכום משולם מיד עם קרות מקרה הביטוח.
תקופת הביטוח נקבעת בעת רכישת הפוליסה ויכולה להיות ל-10, 20, 30 שנה או עד הגעה לגיל מסוים כמו 65 או 70. ככל שהתקופה ארוכה יותר כך הפרמיה החודשית תהיה גבוהה יותר, אך ניתן יהיה לקבל את מלוא סכום הביטוח גם אם חלפו שנים רבות מאז נרכשה הפוליסה.
בדרך כלל לא ניתן לבצע שינויים בפוליסה לאחר הנפקתה, אך חשוב לדעת שעל פי חוק חוזה הביטוח, בכל פוליסת ביטוח חיים יש "תקופת חרטה" בת 30 יום בה ניתן לבטל את הפוליסה ולקבל את הכסף בחזרה.

מהם היתרונות של ביטוח ריסק למועד פירעון קבוע?

אחד היתרונות הבולטים של פוליסת ריסק למועד קבוע הוא שהפרמיות בדרך כלל יהיו זולות יותר ביחס לפוליסות ריסק רגילות. זאת מכיוון שחברת הביטוח צפויה לשלם את תגמולי הביטוח רק בעוד שנים רבות ולא מיד.
יתרון נוסף הוא שניתן להתאים את תקופת הביטוח לצרכים אישיים, למשל בהתאם לגילאי הילדים כך שיקבלו את הכסף בשלב משמעותי בחייהם כמו לקראת לימודים או חתונה.
ביטוח ריסק למועד פירעון קבוע מתאים במיוחד למי שרוצה להבטיח קבלת סכום כסף ידוע ומוגדר מראש בעוד מספר שנים, ללא קשר למועד הפטירה, וזאת בעלות נמוכה יחסית. פוליסה כזו יכולה לשמש כתחליף או כהשלמה לחסכונות ארוכי טווח או קרנות השתלמות, תוך כיסוי הסיכון למקרה שהמבוטח לא יהיה בחיים במועד הפירעון.

כיצד קובעים את סכום הביטוח?

בעת רכישת ביטוח ריסק למועד פירעון קבוע, יש לקבוע את סכום הביטוח המבוקש. ההמלצה היא לחשב את הצרכים הכספיים העתידיים של המוטבים, ולקבוע את סכום הביטוח בהתאם.
יש לקחת בחשבון את ההוצאות הצפויות כמו שכר לימוד, משכנתא, חתונה וכדומה, ולהעריך את עלותן העתידית בהתחשב בעליית יוקר המחייה. בנוסף, מומלץ לבדוק אילו הכנסות צפויות למוטבים ממקורות אחרים, כגון חסכונות, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, ולהפחית אותן מצרכי המשפחה.
חשוב גם לבדוק מה הסכום המקסימלי שחברת הביטוח מאפשרת לרכוש בהתאם לגיל ולמצב הבריאותי. ברוב המקרים, יהיה צורך למלא שאלון רפואי ולעבור הליך חיתום רפואי על מנת לאשר את תקרת סכום הביטוח.
ככל שהמבוטח מבוגר יותר או שיש לו בעיות רפואיות, כך עשויה חברת הביטוח להגביל את סכום הביטוח או את תקופת הביטוח שניתן לרכוש, ולחילופין לדרוש פרמיות גבוהות יותר. לכן מומלץ לא להמתין יותר מדי עם הוצאת הביטוח.

חשיבות בחירת המוטב הנכון

אחת ההחלטות החשובות ביותר בעת רכישת ביטוח חיים היא קביעת המוטבים. המוטב הוא מי שיקבל את תגמולי הביטוח בקרות מקרה מוות של המבוטח. במקרה של ביטוח ריסק למועד קבוע, המוטב יהיה זה שיקבל את הכסף בתום תקופת הביטוח.
חשוב לתת את הדעת בבחירת המוטבים ולעדכן את הרשימה בכל שינוי נסיבות. מומלץ לקבוע יותר ממוטב אחד ולהגדיר באופן ברור את החלוקה ביניהם. יש לציין את שמות המוטבים במדויק על פי תעודת זהות, את הקרבה למבוטח ואת אחוז החלוקה המיועד לכל אחד.
בהיעדר הוראה אחרת, המוטבים על פי חוק הם היורשים החוקיים של המבוטח. במקרה כזה יש להמציא לחברת הביטוח צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת לקבל את תגמולי הביטוח, מה שעלול לקחת זמן רב. לכן עדיף תמיד לציין מוטבים ספציפיים בטופס הצעת הביטוח.
מוטב יכול להיות בן משפחה, קרוב או כל אדם אחר שהמבוטח רוצה לדאוג לעתידו. חשוב לזכור שגם קטינים יכולים להיות מוטבים בפוליסה, כאשר ההורים ישמשו כאפוטרופסים עד הגיעם לבגרות על פי חוק.

אילו כיסויים נוספים ניתן לכלול בפוליסת ריסק?

מעבר לכיסוי הבסיסי של ביטוח למקרה מוות, ניתן לרכוש במסגרת הפוליסה או כנספחים לה מגוון כיסויים משלימים, בהתאם לצורך ולתקציב. חלק מהכיסויים הנפוצים הם:

 • כיסוי לאובדן כושר עבודה: מעניק למבוטח תשלום חודשי במקרה שאינו מסוגל לעבוד עקב מחלה או תאונה. גובה התגמול ותקופת התשלום תלויים בתנאי הפוליסה.
 • כיסוי לנכות מתאונה: מבטיח תשלום חד פעמי במקרה של נכות צמיתה עקב תאונה. סכום הפיצוי מחושב על פי אחוז הנכות.
 • ביטוח למחלות קשות: מקנה פיצוי כספי במקרה של גילוי אחת מרשימת המחלות שהוגדרו בפוליסה, כגון סרטן, אירוע לב או אי ספיקת כליות.
 • כפל פיצוי במקרה של מוות מתאונה: מכפיל את סכום הביטוח אם המוות נגרם כתוצאה מתאונה ולא ממחלה.
 • פטור מתשלום פרמיה בזמן אבטלה או אובדן כושר עבודה: מקנה למבוטח הקלה בתשלומים בתקופות משבר שבהן הכנסתו נפגעת.
 • ביטוח סיעודי: מספק קצבה חודשית במקרה של מצב סיעודי שדורש סיוע בפעולות היום-יום.

חשוב להבין את מגבלות הכיסוי של כל נספח ואת ההשלכות של הוספתו על גובה הפרמיה. כדאי להתייעץ עם סוכן ביטוח מקצועי ולהתאים את חבילת הביטוח לצרכים האישיים והכלכליים שלכם.

כדאיות ביטוח ריסק למועד פירעון קבוע

כמו כל מוצר ביטוחי, גם ביטוח ריסק למועד קבוע מתאים לחלק מהאנשים אך אינו הכרחי לכולם. כדי לקבוע אם זהו הביטוח הנכון עבורכם, שקלו את הפרמטרים הבאים:

 • האם אתם רוצים להבטיח למוטבים סכום כסף שיעמוד לרשותם במועד עתידי ידוע כדי לממן יעד ספציפי כמו לימודים?
 • האם יש לכם כיסוי ביטוחי ממקורות אחרים כמו ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, שדואגים למצב שבו חלילה לא תהיו בחיים בסוף תקופת הביטוח?
 • האם הפרמיה עבור ביטוח ריסק למועד קבוע אטרקטיבית ביחס לביטוחי ריסק אחרים ומתאימה לתקציב המשפחתי?
 • האם יש לכם בטחון סביר שתוכלו להמשיך לעמוד בתשלומים לאורך כל תקופת הביטוח ולא תצטרכו לבטל את הפוליסה באמצע?
 • האם תקופת הביטוח המוצעת תואמת את צרכיכם והאם מצבכם הבריאותי מאפשר לכם להיכלל בביטוח כעת בתנאים טובים?

מומלץ להשוות בין מספר פוליסות של חברות שונות ולקבל הצעות מחיר מפורטות. כדאי לנצל את תקופת החרטה בת 30 הימים כדי לעבור שוב על הפוליסה ולוודא שהיא כוללת את מה שסוכם בינכם לבין סוכן הביטוח.
אסור לראות בביטוח חיים תחליף לחסכון פנסיוני או להשקעות פיננסיות אחרות. כדאי לגוון את מקורות ההכנסה העתידיים ולהימנע מביטוח יתר. עם זאת, ביטוח חיים מציע הגנה יקרת ערך למשפחה מפני הלא נודע, ומאפשר לכם לדאוג לעתיד יקיריכם במחיר סביר, וזאת מבלי להתפשר על איכות החיים שלכם בהווה.

האם ביטוח ריסק קבוע משתלם יותר מביטוח ריסק רגיל?

התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית ותלויה בנתונים האישיים של כל מבוטח. יחד עם זאת, ישנם כמה שיקולים שיכולים להטות את הכף לכיוון ביטוח ריסק קבוע:

 • לרוב, הפרמיות בביטוח ריסק קבוע יהיו נמוכות יותר מאשר בביטוח ריסק רגיל המחייב תשלום מיידי של סכום הביטוח במקרה מוות.
 • ביטוח ריסק קבוע מתאים יותר למטרות חיסכון ארוכות טווח, שכן הוא מבטיח תשלום של סכום קבוע ויציב בתום תקופה ידועה מראש, ללא תלות במועד המוות בפועל.
 • ביטוח ריסק קבוע מספק וודאות ויציבות לטווח הרחוק, בניגוד לתנודתיות האופיינית לשוק ההון והשקעות אחרות.
 • בביטוח ריסק קבוע קל יותר להתאים את סכום הביטוח ותקופת הביטוח לצרכים אישיים כמו גילאי הילדים או תאריך יעד לפרישה מעבודה.

מצד שני, חשוב לזכור שאם חלילה המבוטח נפטר סמוך למועד תחילת הביטוח, המוטבים יקבלו את סכום הביטוח רק בתום התקופה ולא מיידית, מה שעלול להעמיד אותם בפני קשיים כלכליים בטווח הקצר.
בסופו של דבר, ההחלטה אם לרכוש ביטוח ריסק קבוע תתקבל על סמך המטרות והיעדים הפיננסיים של כל משפחה, בהתחשב ביתר הביטוחים והחסכונות שברשותה. מומלץ להתייעץ עם מומחה לתכנון פיננסי שיוכל לספק מענה אובייקטיבי ומותאם אישית.

סיכום

ביטוח ריסק למועד פירעון קבוע הוא מוצר ביטוחי ייחודי שיכול להתאים כפתרון חיסכון ארוך טווח לצד הגנה ביטוחית על המשפחה. בזכות הגמישות בקביעת תקופת הביטוח וסכומי הביטוח, ניתן להתאימו למגוון מטרות ויעדים כלכליים.
היתרונות העיקריים של הביטוח הם העלות הנמוכה יחסית, הוודאות לגבי גובה הסכום שישולם בתום התקופה, והאפשרות להרחיב את הכיסוי הביטוחי באמצעות כיסויים נוספים על פי הצורך.
החסרונות כוללים את חוסר הנזילות של כספי הביטוח, שכן הם ישולמו למוטבים רק בתום התקופה ולא קודם לכן, והעובדה שהפסקת תשלומי הפרמיה עקב קשיים כלכליים עלולה לגרום לביטול הפוליסה ולאובדן היתרונות שבצברו.
בשורה התחתונה, כמו בכל מוצר ביטוח או חיסכון, גם כאן חשוב לערוך השוואה בין חברות שונות, לקרוא את האותיות הקטנות, ולקבל החלטות מושכלות המביאות בחשבון את המצב המשפחתי והמטרות האישיות.
בטרם רכישת הביטוח כדאי לבדוק אם הפוליסה מתאימה לצרכים ולתקציב שלכם, להתעדכן לגבי מגבלות הכיסוי וחריגיו, ולבחון חלופות אפשריות נוספות לתמהיל הפיננסי שלכם.
זכרו כי ביטוח חיים הוא אחד הכלים החשובים להבטחת רווחתם של יקיריכם לאחר לכתכם, אך הוא אינו מהווה תחליף לתכנון פנסיוני ארוך טווח שצריך להיעשות במקביל. עם תכנון נכון והתאמה אישית, ביטוח ריסק למועד קבוע יכול בהחלט לתרום לביטחון הכלכלי ולשקט הנפשי שלכם ושל המוטבים שלכם.

היבטתיאור
מהות הביטוחביטוח ריסק למועד פירעון קבוע משלם את סכום הביטוח רק בתום תקופה שנקבעה מראש, ובתנאי שהמבוטח נפטר לפני כן. מטרתו לספק הגנה כלכלית למוטבים.
מאפיינים עיקרייםהפרמיה משולמת לאורך כל התקופה, וסכום הביטוח ישולם רק בסופה. תקופת הביטוח נקבעת מראש ל-10, 20, 30 שנה או עד הגעה לגיל מסוים. לרוב לא ניתן לעשות שינויים בפוליסה לאחר הנפקתה.
יתרונותפרמיות זולות יותר ביחס לפוליסות ריסק רגילות, התאמה אישית של תקופת הביטוח לצרכים, מתאים כתחליף או השלמה לחסכונות ארוכי טווח.
קביעת סכום ביטוחיש לחשב את הצרכים הכספיים העתידיים של המוטבים, בהתחשב בהוצאות צפויות והכנסות ממקורות אחרים. הסכום תלוי גם בגיל ובמצב הבריאותי של המבוטח.
בחירת מוטביםחשוב לבחור בקפידה את המוטבים שיקבלו את תגמולי הביטוח, לקבוע יותר ממוטב אחד, לציין פרטים מדויקים ולעדכן את הרשימה בכל שינוי נסיבות.
כיסויים נוספיםניתן להוסיף לפוליסה כיסויים כמו אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, מחלות קשות, כפל פיצוי במוות מתאונה, פטור מתשלום בזמן אבטלה וביטוח סיעודי.
כדאיות הביטוחיש לשקול פרמטרים כמו רצון להבטיח סכום עתידי למטרה מסוימת, כיסוי ביטוחי ממקורות אחרים, גובה הפרמיה ביחס לתקציב, יכולת לעמוד בתשלומים לאורך זמן, התאמת תקופת הביטוח למצב הבריאותי.
יתרונות על פני ריסק רגילפרמיות זולות יותר, התאמה למטרות חיסכון ארוך טווח, וודאות ויציבות בסכום שישולם, התאמה אישית לצרכים. אך במקרה מוות בתחילת הביטוח, תשלום למוטבים רק בתום התקופה.
סיכוםביטוח ריסק קבוע מתאים כפתרון חיסכון ארוך טווח לצד הגנה ביטוחית, בזכות גמישות בתנאים ועלות נמוכה. אך יש גם חסרונות כמו חוסר נזילות. יש להתאים את הביטוח לצרכים האישיים ולשלבו עם כלים פיננסיים אחרים.
 

Table of Contents

 • האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או השקעות בידי בעל רישיון.המאמר מובא כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים האישיים של כל אדם, אין באמור משום ייעוץ לביצוע או אי ביצוע פעולה כלשהי. אין לראות באמור תחליף לייעוץ אישי. כל המסתמך על מידע זה עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד.
Scroll to Top

השוואת ביטוח חיים 👇